medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

TIBC

total iron binding capacity (eng.), blodplasmas förmåga att binda järn främst via transferrin.
facebooktwitter