medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

tics

ofrivilliga, återkommande och svårkontrollerbara muskel- eller nervryckningar som antingen kan vara motoriska eller vokala.
facebooktwitter