medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

tight junction

(eng.), tät förbindelse mellan epitelceller som förhindrar vätskepassage mellan cellerna och membranproteiners rörelse från ena sidan epitelet till den andra.
facebooktwitter