medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

TNM-klassifikation

system för av beskriva tumörens stadium i form av tumörstorlek, antalet lymfkörtlar med tumörceller i och förekomst av eventuella metastaser.
facebooktwitter