medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

toxisk pustuloderma

akut generaliserad exantematös pustulos, AGEP, hudmanisfestation, som biverkan av ett läkemedel, med utbredda hudrodnader och millimeterstora varhärdar.
facebooktwitter