medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

tranexamsyra

fibrinolyshämmare: riklig menstruationsblödning, blödning, ökad blödningsrisk.
facebooktwitter