medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

transesofageal ekokardiografi

TEE, icke-invasiv metod att mäta hjärtats funktion med ultraljud och doppler via matstrupen.
facebooktwitter