medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

translokation

kromosomrubbning där del av kromosom brutits av och fästs vid en annan kromosom.
facebooktwitter