medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

transluminal kärlkirurgi

angioplastik, metod att med kateter vidga aterosklerotiskt förträngda kärl.
facebooktwitter