medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

trigeminusneuralgi

nervsmärtor i området för nervus trigeminus utbredning i ansiktet.
facebooktwitter