medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

trisomi

kromosomrubbning där det finns tre i stället för två par av en kromosom, t.ex. trisomi 21 (Downs syndrom).
facebooktwitter