medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

trombin

enzym som bildas vid aktivering av protrombin och omvandlar fibrinogen till fibrin (slutsteget i koagulationsprocessen).
facebooktwitter