medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

trycksår

sår vid långvarigt tryck på huden varvid blodcirkulation minskar och vävnadsdöd uppstår.
facebooktwitter