medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

tumörsuppressorgen

antionkgen som bildar ett protein som har till uppgift att förhindra tumöruppkomst.
facebooktwitter