medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

tuppjuck

delirium tremens, skakningar, svettningar, hjärtklappning, vanföreställningar och förvirring efter avslutad långvarig alkoholkonsumtion.
facebooktwitter