medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

U

1. kemiskt tecken för grundämnet uran. 2. förkortning för unit (eng.).
facebooktwitter