medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

ulcus

ulkus, sår genom sjuklig process: u. cruris bensår; u. duodeni sår i tolvfingertarmen; u. molle könssjukdom orsakad av bakterien Haemophilus ducreyi; u. perforans perforerat ulkus; prepyloralt u. magsår strax ovan nedre magmunnen; pyloralt u. magsår i nedre magmunnen; u. ventriculi magsår.

facebooktwitter