medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

ultrafiltrering

strömning av vätska genom membran på grund av olika tryckförhållanden på endera sidan, t.ex. vid dialysbehandling.
facebooktwitter