medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

urinsediment

den bottensats som efter centrifugering av urinprov färgas och undersöks i mikroskop för att leta efter bl.a. urincylindrar eller bakterier.
facebooktwitter