medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

urinämne

urea, kvävehaltigt ämne som bildas vid nedbrytning av proteiner.
facebooktwitter