medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

utmattningssyndrom

tillstånd efter långvarig stress (>6 månader) med minst fyra av följande symtom: koncentrations- och minnessvårigheter, nedsatt förmåga att hantera krav, labilitet, sömnstörning, kroppslig utröttbarhet, värk, hjärtklappning, yrsel och ljudkänslighet.
facebooktwitter