medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Valsalva-manöver

ökat buktryck med stängd luftstrupe vilket ger upphov till tillfällig blodtrycksökning.
facebooktwitter