medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Webers prov

metod att med stämgaffel avgöra om en hörselnedsättning orsakas av skada på hörselnerven eller av ett ledningshinder.
facebooktwitter