medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

ventilpneumotorax

övertryckspneumotorax, livshotande tillstånd då luft vid inandning kommer in i lungsäcken men ej ut.
facebooktwitter