medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

von Recklinghausens sjukdom

typ av neurofibromatos, ärftlig sjukdom med talrika fläckar i huden (café-au-lait-fläckar) och oftast perifera nervtumörer som ger knutor i huden och symtom från ögon, skelett och nervsystem.
facebooktwitter