medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

vulnus

traumatiskt sår: v. contusum krossår; v. incisum eller incisivum snittsår; v. infectum infekterat sår; v. morsum bitsår; v. penetrans pentrerande sår; v. sci ssum slitsår; v. sclopetarium skottsår.
facebooktwitter