medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Yersinia

gramnegativ anaerob stavformig bakterie i familjen Enterobacteriaceae som kan ge upphov till yersiniaartrit (ledinflammation) och yersiniaenterit (tarminfektion).
facebooktwitter