medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Zinacef

antibiotikum (cefalosporin): infektion i luftvägar och urinvägar, gonorré, meningit, vissa infektioner orsakade av gramnegativa bakterier.
facebooktwitter