medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

bolusdos

tillförsel av en hög dos av ett läkemedel för att snabbare nå terapeutisk koncentration i blodet.
facebooktwitter