medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Läkemedelsberäkning

Läkemedelsberäkning är för varje sjuksköterska och läkare väsentlig kunskap som handlar om att ge rätt medicin till rätt patient, i rätt mängd, på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Nedan ges kortfattade exempel och beräkningsfunktioner på infusionsmängd, infusionstid, infusionstakt, gasflöden samt mängd och volym.

  

Infusion (dropp)

Iinfusionshastighet = antalet droppar/minut

Infusionsmängd = dropptakt x infusionstid

Dropptakt = infusionsmängd/infusionstid

Infusionstid = infusionsmängd/dropptakt

Bolusinjektion = tillförsel av en hög dos av ett läkemedel som ges, intravenöst, intramuskulärt eller subkutant, för att snabbare nå terapeutisk koncentration i blodet. I ett vanligt droppaggregat med klar infusionslösning är 1 ml ≈ 20 droppar ≈ 20 droppar/ml. För exakt uträkning av infusionshastighet används idag ibland infusionspumpar där man ställer in exakt antal ml/timme.

Timmar Minuter

Droppar/min

= ml ml

exempel

du skall administrera infusionsvätska under 4 timmar med dropptakt 50 droppar/min

 

vilken blir infusionsmängden

1 ml ≈ 20 droppar

dropptakt = 50 droppar/min

infusionstid = 4 tim = 240 min

infusionsmängd = 50x240 = 12000 droppar

12000/20 = 600 ml

Timmar Minuter

ml infusionsvätska

= Droppar/min

exempel

du har 2000 ml infusionsvätska som skall administreras på 5 timmar

 

vilken dropptakt skall du ha?

1 ml ≈ 20 droppar infusionsmängd = 2000 × 20 = 40000 droppar infusionstid = 5 tim = 300 min dropptakt = 40000/300 ≈ 133 droppar/min

ml infusionsvätska

Droppar/min

= Timmar Minuter

exempel

du skall administrera 2000 ml infusionsvätska med dropptakten 50 droppar/min

 

hur lång blir infusionstiden?

1 ml ≈ 20 droppar

dropptakt = 50 droppar/min

infusionsmängd = 2000 × 20 = 40000 droppar

infusionstid = 40000 /50 = 800 min ≈ 13,333 timmar

 

Måttenheter

mg/ml lösning

ml lösning

mg verksam substans

ml vätska

= mg substans

exempel

300 ml av en lösning innehåller 150 mg verksam substans

 

hur mycket verksam substans innehåller 400 ml vätska?

1 ml innehåller 150/300 = 0,5 mg

400 ml innehåller 400 × 0,5 = 200 mg

antal g/ml

volym i ml (1-1000)

= g

exempel

en infusionslösning på 100 ml innehåller 2 g verksam substans

 

hur många g verksam substans har admininsterats om 70 ml infusionsvätska infunderats?

100 ml lösning innehåller 2 g verksam substans

1 ml innehåller 2/100 g verksam substans = 0,02 g /ml verksam substans

70 x 0,02 = 1,4 g verksam substans

 

mg/kg kroppsvikt

Många läkemedel administreras numera per kg kroppsvikt i både mixturberedningar och infusionslösningar.

 

mg/ml läkemedelsstyrka

kg patientens vikt

mg/kg ordination

= ml

exempel

ett läkemedel finns i styrkan 20 mg/ml

patienten väger 30 kg

ordinationen är 6 mg/kg

 

hur många ml skall ges?

patienten skall ha 30 × 6 = 180 mg

detta motsvarar 180/20 = 9 ml

  

Internationell enhet, IE

För vissa läkemedel där det är fråga om läkemedels biologiska effekt, t.ex. insulin och heparin används internationella enheter. Betydelsen av 1 IE varierar från läkemedel till läkemedel.

1 IE = den mängd av ämnet som har samma biologiska verkan som en viss mängd av ett känt standardpreparat.

I Socialstyrelsens författningssamling för sjukvården har man beslutat att benämna IE för enheter (E) för att minska risken för felberäkning, dvs. 1 IE = 1 E.

 

E/ml läkemedelsstyrka

E

= ml

exempel

ett läkemedel finns i styrkan 5000 E/ml

 

hur många ml motsvarar 2000 E?

5000 E finns i 1 ml

1000 E finns i 1/5 ml

2000 E finns i 2/5 ml = 0,4 ml

 

Procent

1 % = 1/100 = 0,01

1 % betyder att 1 g verksam substans finns på 100 ml lösning

100 % betyder att 1 g verksam substans finns på 1 ml lösning

x % betyder att det finns x g på 100 ml lösning

1 g = 1000 mg

 

% koncentration i lösning

= mg/ml

exempel

en lösning har koncentrationen 0,5 %

 

vilken styrka uttryckt i mg/ml har lösningen?

0,5 % = 0,5 g/100 ml = 0,005 g/1 ml = 5 mg/ml

 

mol/l

antal mmol/l på infusionslösning

volym i ml

= mmol

exempel

en infusionslösning innehåller 40 mmol Na+/1000 ml

 

hur många mmol Na+ har administrerats då 650 ml infusionsvätska infunderats?

1 ml innehåller 40/1000 mmol Na+

650 ml innehåller 650 × 40/1000

= 26000/1000 = 26 mmol Na+

 

Gasflöden

 

syrgasflaskan storlek i liter

syrgasflaskans tryck kvar i bar

ordination liter syrgas/minut

= minuter räcker syrgasflaskan till

exempel

Du skall gå med en patient till röntgen som är ordinerad 10 liter syrgas/minut. Undersökningen är beräknad att ta 30 minuter.

 

Du har en 3 liters syrgasflaska med 120 bar.

Syrgasflaskan rymmer 200 bar.

 

gör så här

3 liter x 200 bar = 600 liter syrgas

3 liter x 120 bar = 3 x 120 bar = 360 liter

Ordination var 10 l syrgas/minut

Tid för undersökningen: 30 minuter

Tuben räcker i 360/10 = 36 minuter

facebooktwitter